Artykuły - Chemia rolnicza

Branża środków ochrony roślin walczy z przestępcami

Branża środków ochrony roślin walczy z przestępcami

Podrabianie wyrobów to obecnie jeden z największych problemów z jakimi musi się zmagać polska branża środków ochrony roślin. Skala zjawiska jest poważna.

Czytaj »

Rozporządzenie kadmowe zmieni obraz w branży fosforytów

Jeśli nowe prawo kadmowe, obniżające normy zawartości kadmu w fosforytach, stanie się faktem, to radykalnie wpłynie to na produkcję nawozów fosforowych.

Czytaj »

Nawozowe spowolnienie

W 2016 r. wielkość zużycia nawozów mineralnych w skali globalnej nie wzrosła, co było sytuacją inną niż w latach wcześniejszych.

Czytaj »

Amoniak coraz tańszy

Duża nadpodaż produktu, ale też spadające ceny, to główne czynniki, które w ostatnich kilkunastu miesiącach determinowały sytuację na światowym rynku amoniaku.

Czytaj »

Kalendarium

więcej